ADVISERING

Begeleiding   


Ruimtelijkheid in denken en doen biedt voor alle partijen perspectieven bij het creëren van een duurzame leefomgeving. Wij verzorgen het hele traject van planontwikkeling, advies, ontwerp en directievoering tot realisatie. De wens van de opdrachtgever bepaalt of wij het hele traject of delen ervan voor ons rekening nemen. De combinatie van advies en ondersteuning in ontwerp én betrokkenheid bij de daadwerkelijke realisatie staat garant voor haalbare plannen en een hoogwaardige uitvoering. Een vertrouwd gevoel voor onze opdrachtgevers.

Onze organisatie en werkwijze bieden alle ruimte voor een ieders belangen. Een mensgerichte aanpak van onze expertise draagt zorg voor een ieders persoonlijk ontwikkelingsperspectief.
UITVOERING
TOEZICHT
CONTACTFORMULIER
projecten

Projecten-    
portfolio